Huuraanpassing 2020

Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huur van de woningen aan. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene jaarlijkse prijsstijgingen en de `verhuurdersheffing` die wij aan het rijk moeten betalen. Desondanks proberen wij de huren betaalbaar te houden voor de huurders.

De huuraanpassing per 1 juli 2020 hebben wij bepaald op basis van ons huurbeleid. Daarmee willen we op termijn garanderen dat we voldoende betaalbare woningen kunnen blijven aanbieden. Voor elke woning is daarom een 'streefhuur' vastgesteld. Per 1 juli kunt u, afhankelijk van de streefhuur van uw woning, een huurverhoging krijgen, maar ook een huurverlaging.

Huidige huurprijs  Huuraanpassing per 1 juli 2020
Boven de streefhuur  Verlagen naar streefhuur per 1 juli
Tussen 0 en 25 euro onder streefhuur +0% tot +1,3%
Tussen 25 en 50 euro onder streefhuur +4%
Meer dan 50 euro onder streefhuur +5,1% 

Daarnaast kijken we ook naar uw inkomen. Hogere inkomens met een inkomen boven de €43.574,- krijgen een huurverhoging van 6,6% per 1 juli 2020, tenzij de huurprijs van de woning al boven of op de streefhuur ligt. De servicekosten (glasverzekering, klein onderhoud, tuinonderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten, huismeester) worden altijd kostendekkend doorberekend aan de huurders van het betreffende complex.

Via deze link kunt u antwoord vinden op veelgestelde vragen

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden