Huuraanpassing 2021

Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huur van de woningen aan. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene jaarlijkse prijsstijgingen en de `verhuurdersheffing` die wij aan het rijk moeten betalen. Desondanks proberen wij de huren betaalbaar te houden voor de huurders.

Huurbevriezing
De huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog. Dit betekent dat de jaarlijkse verhoging van de huur per 1 juli niet door gaat. Wel worden sommige Servicekosten een klein beetje aangepast.  

Servicekosten
Naast huur worden ook iedere maand Servicekosten verrekend. Deze Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor klein onderhoud en een glasverzekering. Ook zijn er nog wat overige kosten. De kosten voor klein onderhoud en de glasverzekering blijven dit jaar gelijk. De overige kosten worden per 1 juli 2021 aangepast. 

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen
De regering heeft een wet aangenomen, waarin staat dat huurders met een laag inkomen en een in verhouding wat hogere huur in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Of uw huur wordt verlaagd, hangt af van uw inkomen. In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. 

Huishouden bestaat uit

Uw huidige netto huur is hoger dan

Inkomen lager dan

Uw netto huur wordt verlaagd tot

 1 persoon

 € 633,25

 € 23.725

 € 633,25

 1 persoon met AOW

 € 633,25

 € 23.650

 € 633,25

 2 personen

 € 633,25

 € 32.200

 € 633,25

 2 personen (minstens 1 met AOW)

 € 633,25

 € 32.075

 € 633,25

 3 of meer personen

 € 678,66

 € 32.200 

 € 678,66

 3 of meer personen (minstens 1 met AOW)

 € 678,66

 € 32.075

 € 678,66

 
Heeft u een inkomensdaling gehad na 2019?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 gedaald is. Bijvoorbeeld omdat u ZZP-er bent en geen stabiel inkomen heeft of omdat u door het coronavirus uw baan bent kwijt. Misschien komt u dan ook in aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, kunt u deze huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit doet u door aan te tonen dat uw inkomen gedurende zes maanden lager is dan het bedrag dat hierboven in de tabel staat en onder een bepaalde grens valt, én uw huur meer bedraagt dan € 633,25. Is dit het geval, dan kunt u ons met een brief vragen om een huurverlaging. Een voorbeeldbrief van zo’n verzoek vindt u op de website van de Woonbond. Bij uw aanvraag moet u ook een recent uittreksel van het GBA voegen, met daarop een overzicht van alle ingeschreven personen op het adres. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente. De huurverlaging kunt u tot het einde van 2021 aanvragen.

Via deze link kunt u antwoord vinden op veelgestelde vragen