Huuraanpassing

Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huur van de woningen aan. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene jaarlijkse prijsstijgingen. Desondanks proberen wij de huren betaalbaar te houden voor de huurders.

Verhoging met 5,3%
Per 1 juli 2024 krijgt het grootste deel van onze huurders een huurverhoging van 5,3%. Ook worden de eventuele servicekosten aangepast per 1 juli. Onze huurders ontvangen voor 1 mei 2024 een brief met daarin de nieuwe huurprijs per 1 juli. 

Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?
In 2023 kregen sommige huurders met een laag inkomen en een hoge huurprijs een huurverlaging. Dit was op basis van het inkomen over 2021, zoals wij dat in februari 2023 van de Belastingdienst hebben ontvangen. Tot en met 30 december 2024 kunt u bij ons nog een huurverlaging aanvragen wanneer uw inkomen na 2021 is gedaald. 

Dan moet u wel aan de volgende eisen voldoen: 

  • U huurde op 1 maart 2023 uw huidige woning;
  • U hebt nog niet eerder een huurverlaging gehad (voor huurders met een laag inkomen)
  • De huidige netto huur van uw woning is hoger dan € 577,91;
  • Uw huishouden heeft minimaal 6 maanden voorafgaand het verzoek tot huurverlaging, een inkomen lager dan (de helft) van de aangegeven inkomens in onderstaand tabel;

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

Eenpersoonshuishouden

≤ € 24.480 

Eenpersoonsouderenhuishouden (AOW-gerechtigd)

≤ € 26.430

Meerpersoonshuishouden

≤ € 32.370*

Meerpersoonsouderenhuishouden
(waarvan 1 of meer AOW-gerechtigd)

≤ € 35.150*

*) Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Voor de aanvraag tot huurverlaging moet u bij ons de volgende documenten inleveren:  

  • Een door uzelf opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden (hoeveel bewoners, hoeveel daarvan zijn inwonende kinderen tot 27 jaar). 
  • Bewijsstukken van het inkomen van alle bewoners (behalve de inwonende kinderen tot 27 jaar) in de laatste zes maanden vóór het huurverlagingsverzoek (loonstroken, uitkeringen, winst, andere inkomsten).    

Heeft u vragen?
Bij Veelgestelde vragen staan een aantal vragen en antwoorden. Deze vindt u hier. Ook kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving en uw huuropbouw en woningwaarderingspunten zien. Heeft u nog geen account? Vraag dan hier snel uw account aan.

Heeft u bezwaren tegen de huurverhoging? 
Dan kunt u gebruik maken van het bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Huurcommissie (telefoonnummer: 0800-4887243) of te downloaden op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Het ingevulde formulier moet u voor 1 juli 2024 naar ons postadres opsturen. Let op: u kunt pas bezwaar maken als u de brief over de huuraanpassing van ons heeft gekregen. 

Via deze link kunt u antwoord vinden op veelgestelde vragen

Alles over Contracten
Contractinformatie Wijzigen woonsituatie Medehuurders Woningwaardering Huurprijsopbouw
Alles over Geldzaken
Huur betalen Rekeningoverzicht Betaalgegevens Huuraanpassing Betalingsregeling