Huuraanpassing 2022

Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huur van de woningen aan. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene jaarlijkse prijsstijgingen. Desondanks proberen wij de huren betaalbaar te houden voor de huurders.

Verhoging met 2,3%
De overheid heeft de verhoging van de huurprijs voor dit jaar vastgesteld op 2,3%. Wij passen onze huren per 1 juli van dit jaar daarop aan. Ook worden eventuele servicekosten in de prijs aangepast. Onze huurders ontvangen een brief met daarin de nieuwe huurprijs per 1 juli 2022. 

Heeft u vragen? 
Bij Veelgestelde vragen staan een aantal vragen en antwoorden. Deze vindt u hier. Ook kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving en uw huuropbouw en woningwaarderingspunten zien. Heeft u nog geen account? Vraag dan hier snel uw account aan.    

Heeft u bezwaren tegen de huurverhoging? 
Dan kunt u gebruik maken van het bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Huurcommissie (telefoonnummer: 0800-4887243) of te downloaden op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Het ingevulde formulier moet u voor 1 juli 2022 naar ons postadres opsturen.

Heeft u een inkomensdaling gehad na 2020?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2020 gedaald is. Bijvoorbeeld omdat u ZZP-er bent en geen stabiel inkomen heeft of omdat u door het coronavirus uw baan kwijt bent geraakt. Misschien komt u dan ook in aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, kunt u deze huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit doet u door aan te tonen dat uw inkomen gedurende zes maanden lager is dan het bedrag dat hierboven in de tabel staat en onder een bepaalde grens valt, én uw huur meer bedraagt dan € 633,25. Is dit het geval, dan kunt u ons met een brief vragen om een huurverlaging. Een voorbeeldbrief van zo’n verzoek vindt u op de website van de Woonbond. Bij uw aanvraag moet u ook een recent uittreksel van het GBA voegen, met daarop een overzicht van alle ingeschreven personen op het adres. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente. De huurverlaging kunt u tot het einde van 2022 aanvragen.

Via deze link kunt u antwoord vinden op veelgestelde vragen