Huuraanpassing 2023

Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huur van de woningen aan. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast hebben we te maken met de algemene jaarlijkse prijsstijgingen. Desondanks proberen wij de huren betaalbaar te houden voor de huurders.

Verhoging met 2,6%
Per 1 juli 2023 krijgt het grootste deel van onze huurders een huurverhoging van 2,6%. Ook worden de eventuele servicekosten aangepast per 1 juli. Onze huurders ontvangen voor 1 mei 2023 een brief met daarin de nieuwe huurprijs per 1 juli. 

Welke huurders krijgen een huurverlaging?
Sommige huurder krijgen per 1 juli 2023 een wettelijk verplichte huurverlaging. Deze huurders krijgen hierover bericht in de maand mei, in elk geval voor 1 juni 2023. 

De huurverlaging gebeurt onder de volgende voorwaarden: 

  • Alleen huurders die op 1 maart 2023 al huurder waren van een zelfstandige woning.
  • De kale huurprijs ligt per 1 juli 2023 boven de €575,03 per maand.
  • Het inkomen van het gehele huishouden over het jaar 2021 past in de onderstaande tabel: 

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

Eenpersoonshuishouden

≤ € 23.250

Eenpersoonsouderenhuishouden (AOW-gerechtigd)

≤ € 24.600

Meerpersoonshuishouden

≤ € 30.270*

Meerpersoonsouderenhuishouden (waarvan 1 of meer AOW-gerechtigd)

≤ € 32.730*

*) Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Heeft u een inkomensdaling gehad na 2021?
Als uw inkomen na 2021 is gedaald tot beneden de inkomensgrenzen in de tabel, en u voldoet ook aan de overige voorwaarden, dan kunt u bij ons een huurverlaging aanvragen. Dit kan nog tot 31 december 2024. U moet dan bij ons aantonen dat het gezamenlijke bruto huishoudinkomen gedurende de zes maanden voorafgaand aan uw verzoek lager is dan de helft van de in de tabel genoemde inkomensgrenzen. Dit kunt u doen met de volgende documenten: 

  • Een door uzelf opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden (hoeveel bewoners, hoeveel daarvan zijn inwonende kinderen tot 27 jaar). 
  • Bewijsstukken van het inkomen van alle bewoners (behalve de inwonende kinderen tot 27 jaar) in de laatste zes maanden vóór het huurverlagingsverzoek (loonstroken, uitkeringen, winst, andere inkomsten).    

Heeft u vragen?
Bij Veelgestelde vragen staan een aantal vragen en antwoorden. Deze vindt u hier. Ook kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving en uw huuropbouw en woningwaarderingspunten zien. Heeft u nog geen account? Vraag dan hier snel uw account aan.

Heeft u bezwaren tegen de huurverhoging? 
Dan kunt u gebruik maken van het bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Huurcommissie (telefoonnummer: 0800-4887243) of te downloaden op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Het ingevulde formulier moet u voor 1 juli 2023 naar ons postadres opsturen. Let op: u kunt pas bezwaar maken als u de brief over de huuraanpassing van ons heeft gekregen. 

Via deze link kunt u antwoord vinden op veelgestelde vragen