Disclaimer

Algemeen
Op de websites van Wonen Noordwest Friesland bieden wij u informatie over onze activiteiten, woningen en diensten. U kunt ook online reageren op woningen of hierover meer informatie opvragen.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens en cookies. In de Privacyverklaring en het Cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd. Als u de websites www.wonennwf.nl, https://huurders.wonennwf.nl, en www.lossefearren.nl, hierna te noemen ‘websites’ bezoekt en gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer, de Privacyverklaring en ons Cookiebeleid. Wonen Noordwest Friesland voert het beheer over de pagina’s. Wij kunnen de disclaimer altijd wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer te controleren. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Informatie op deze websites
Wij hebben deze websites met grote zorg samengesteld. Maar wij kunnen de volledigheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen. Wonen Noordwest Friesland is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op deze websites. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op onze website te wijzigen. Verwijzingen naar, of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen. Wonen Noordwest Friesland behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beëindigen.

Functioneren van deze websites
Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze websites te waarborgen. Wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Wonen Noordwest Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Wonen Noordwest Friesland kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor via deze websites of anderszins langs elektronische weg optredende fouten en vertragingen in het verstrekken van informatie door u of door Wonen Noordwest Friesland.

Intellectuele eigendomsrechten
De website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Wonen Noordwest Friesland en derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om onze belangen en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

U mag geen onderdelen van onze websites elektronisch of op een andere manier kopiëren. Dat mag alleen als dat noodzakelijk is om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

U mag de inhoud van de website niet wijzigen, verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wonen Noordwest Friesland.

U mag zonder schriftelijke toestemming van Wonen Noordwest Friesland geen hyperlinks naar de websites van Wonen Noordwest Friesland aanbrengen op een andere internetpagina.

U mag van de website geen gebruik maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur kan aantasten.

Onze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Wonen Noordwest Friesland domein liggen. Hiervoor gelden op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden. Maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie of vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met Wonen Noordwest Friesland.

Meer informatie
Disclaimer Privacy Cookies