Geen objecten gevonden

Onze maatregelen rondom het coronavirus

         1 september 2020

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben wij in de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen rondom het coronavirus. Daarbij volgen wij het advies en de richtlijnen van de regering en het RIVM.  

Nog steeds gelden de volgende regels
•    Houd 1,5 meter afstand van anderen
•    Blijf weg van drukke plekken
•    Was vaak de handen
•    Hoest en nies in de elleboog
•    Blijf thuis bij verkoudheids- en griepklachten en laat je testen

Opening kantoor
Vanaf dinsdag 1 september is het kantoor van Wonen Noordwest Friesland weer geopend voor publiek. U bent van harte welkom. Wel vragen wij u om zoveel mogelijk zaken via de mail of telefoon te regelen. Veel van uw vragen – zoals reparatieverzoeken, overlastmeldingen en vragen over uw woning – kunnen we via de mail of telefoon beantwoorden. Ook kunt u zelf veel regelen in het Huurdersportaal op onze website. Heeft u nog geen account? Vraag deze snel en gemakkelijk aan op onze website

Is het echt nodig dat u bij ons langs komt, dan gelden de volgende regels. 

•    Maak een afspraak 
Het is verstandig om een afspraak te maken, zo spreekt u de juiste medewerker. 
•    Kom zoveel mogelijk alleen
Is het toch nodig dat er iemand met u mee komt? Beperk dit dan tot maximaal 1 persoon.
•    Ontsmet uw handen bij binnenkomst en volg de aangegeven looproutes en instructies 
•    Griep- of verkoudheidsklachten? Blijf thuis

Als we met elkaar deze regels volgen, zorgen we er samen voor dat u ons veilig en prettig kunt bezoeken.

Contact
Heeft u vragen? Stel ze per mail of bel ons. Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur. 
Contactgegevens:
E-mail :  info@wonennwf.nl
Algemeen telefoonnummer:  0518 – 409 800
Afdeling Verhuur:  0518 – 409 822
Afdeling Reparatieverzoeken:  0518 – 409 811 (voor spoedzaken 24-uurs service)

Reparatieverzoeken en comfortverbetering
•    Spoed werkzaamheden gaan altijd door. Hierbij vragen wij u of er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen zijn. Is het antwoord daarop ja? Dan zullen wij per situatie kijken en met u bespreken wat we kunnen doen.  
•    Heeft u een reparatieverzoek? Neem dan contact op met de afdeling Reparatieverzoeken op telefoonnummer 0518 – 409 811. Onze medewerkers beoordelen verzoek. Daarbij kijken we hoeveel tijd ervoor nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren en welke risico’s er zijn. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en van u als huurder staan daarbij voorop!  
•    Wanneer er een afspraak wordt gepland voor het uitvoeren van het reparatieverzoek, krijgt u van ons informatie toegestuurd waarin wij vertellen hoe wij ons onderhoud veilig kunnen uitvoeren. Onze medewerkers nemen deze informatie ook mee als ze bij u thuis komen. Wij vragen u om deze informatie door te lezen en u ook te houden aan de regels die daarin staan. Zo werken we samen aan het veilig uitvoeren van het reparatieverzoek. 
•    Als onze medewerkers bij u thuis een reparatie uitvoeren, vragen wij u om in ieder geval 1,5 meter afstand te houden. Zo kunnen wij veilig ons werk uitvoeren. 
•    Voor alle reparaties geldt: zijn er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan kan onze medewerker de reparatie op dat moment niet uitvoeren en vertrekt weer
•    Verzoeken tot comfortverbetering en woningverbetering worden vanaf 1 september ook weer opgepakt. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk worden gedaan. In de komende periode maken we een planning hoe we veilig dit soort werkzaamheden weer kunnen oppakken. 

Betalingsproblemen 
Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Regelingen zelfstandigen
Het kabinet heeft verschillende regelingen voor zelfstandigen gemaakt om een terugval in het inkomen door het coronavirus op te vangen. Lees meer over deze regelingen op de website van de Kamer van Koophandel

Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Meer hierover leest u op de website van de overheid. Voor Friesland kunt u terecht op de website van het Bureau Zelfstandigen Fryslân

Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn. Het duurt vaak even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en aan u is betaald. Komt u daardoor in de betalingsproblemen, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Lopende betalingsregeling
Heeft u al een betalingsregeling met ons afgesproken? En lukt het niet om de afspraken na te komen door de gevolgen van de coronacrisis? Bel of mail ons via 0518 – 409 800 of op info@wonennwf.nl Graag gaan wij met u in gesprek en bekijken we de mogelijkheden.

Neem contact met ons op! 
Samen zoeken we naar een oplossing in deze situatie. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen. Onze medewerkers zitten voor u klaar. Met een luisterend oor en om te kijken waar we u kunnen helpen. In overleg is altijd een oplossing te vinden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version

For your safety and the safety of our employees Wonen NWF has taken several measures concerning the coronavirus. We follow the advice en measures of the government and the RIVM. 

Basic rules for everyone:
•    Stay 1.5 metres away from other people
•    Cough and sneeze into your elbow
•    Wash your hands often
•    Avoid busy places
•    If you have symptoms, get tested as soon as possible and stay at home

Office Wonen Noordwest Friesland
From the first off September the office of Wonen Noordwest Friesland is open to the public again. You are welcome. But we kindly ask you if possible, to use e-mail or telephone to ask your questions. 

When it is really neccesary to come by at our office, we ask you to follow this rules: 

•    Make an appointment 
It is wise to make an appointment, so you can talk to the right employee. 
•    Come alone to the office 
Is it neccesary to take someone with you? Limit this to the maximum of one person.
•    Desinfect your hands upon entry and follow the given instructions
•    Do you have any symptoms? Stay at home   

Contact
Do you have questions? Please send them by email or call us. We are available from Monday to Thursday from 08:00 to 12:00 and 12:30 to 16:30 and on Friday morning from 08:00 to 12:00.
E-mail:  info@wonennwf.nl
General Telephone number:  0518 – 409 800
Telephone number Rental Department:  0518 – 409 822
Telephone number Repair requests Department:  0518 – 409 811 (urgent repairs 24 hours service)

Repairs 
•    Urgent repairs are always being carried out. We ask you to inform us whether an appointment due to cold or flu symptoms has to be delayed.
•    Do you have a request for a repair? Please call us at 0518 – 409 811. Our employees will assess your request. We look at the time that is needed to solve the issue and the risks that are involved. The safety and health of our employees and our tenants come first!  
•    When we plan an appointment to carry out the repair, we will send you some information in which we tell you how we can work safely. Our employees also carry this information. We ask you to read it carefully and obey the rules. 
•    When our employees are in your house te carry out the repair, we ask you to keep at least 1,5 meters distance from our employees. So they can carry out the repair safely. 
•    For all repairs: when you / any person in your house have cold or flu symptoms, the repair cannot be carried out, our employee wil leave again.
•    Requests to home improvement will be carried out again. We will make a schedule when we can carry out this safely.

Problems with the payment of the rent? Please contact us!
Are you in the situation that you temporarily cannot pay the rent? For example, because you work as a freelancer en currently have less income? Or no income at all? Please contact us! Together we will try to find a solution. You can reach us by telephonenumber 0518 - 409 800 and e-mail info@wonennwf.nl 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden