Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Er zijn zes verschillende grondslagen vastgesteld waarop het is toegestaan gegevens te verwerken, te weten: ‘algemeen belang of openbaar gezag’, ‘gerechtvaardigd belang’, ‘toestemming’, ‘uitvoering overeenkomst’, ‘vitale belangen’ en ‘wettelijke verplichting’. Voor ons zijn enkel de grondslagen ‘wettelijke verplichting’, ‘toestemming’ en ‘uitvoering overeenkomst’ van toepassing.

1.1  Wettelijke verplichting

Van ‘wettelijke verplichting’ is sprake wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Denk aan het verstrekken van gegevens voor de belastingwet.

1.2  Toestemming

Wonen Noordwest Friesland gebruikt de grondslag ‘toestemming’ voor gegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst. Deze toestemming wordt gevraagd bij inschrijving of indien zich een specifieke situatie voordoet. Deze toestemming bewaart Wonen Noordwest Friesland ter registratie.

1.3  Uitvoering overeenkomst

Wonen Noordwest Friesland gebruikt de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ voor alle gegevens die wel nodig zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst. In de huurovereenkomst zijn een aantal taken opgenomen die wij als verhuurder op ons dienen te nemen. Voor een goede uitvoering van deze taken is het nodig om bepaalde gegevens te verzamelen en gebruiken. Denk hierbij aan het verstrekken van contactgegevens aan aannemers voor de uitvoering van het woningonderhoud. Maar hieronder vallen ook een enquêtes die we versturen om informatie in te winnen over onze dienstverlening.

Voordat de overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem. Ook de daarvoor benodigde gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden