Wonen waar plezier voorop staat

Nieuws

Informatiebijeenkomst 'Langer Thuis' voor ouderen

3 maanden geleden

Tegenwoordig moeten ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Wat voor gevolgen heeft dit en waar loop je als oudere tegen aan?

 
 
Over dit thema organiseerden Ouderenbonden ONS Menameradiel en PCOB samen met De Skûle Welzijn op woensdag 22 mei de informatiebijeenkomst ‘Langer Thuis’ in Doarpshûs Nij Franjum te Marsum.
 
Zo’n 52 aanwezige ouderen werden door diverse sprekers geïnformeerd over zaken als Wonen, Zorg, Domotica en AutoMaatje. Na het welkomstwoord door Sieta Kuipers van De Skûle Welzijn kwam Willem Seepma aan het woord. Namens Wonen Noordwest Friesland vertelde hij meer over wonen en huurwoningen. Hij gaf de aanwezigen mee dat het belangrijk is om tijdig in te schrijven bij de corporatie. Zo kan men meer zelf de regie in handen houden op het gebied van wonen en keuzes die op een bepaalde leeftijd gemaakt zouden moeten worden.
 
Daarna kwamen Mia Schaafsma en Henny Feijer van Platform GEEF aan het woord. GEEF heeft in de NHL Hogeschool in Leeuwarden een demonstratieruimte die is ingericht als een woning, het 'Huis van het Heden', waar oplossingen worden gepresenteerd die veiliger, toegankelijker en comfortabeler wonen mogelijk maken. Zij lieten diverse technische snufjes zien die hiervoor al zijn ontwikkeld.
 
In de pauze werd onder het genot van koffie en thee de tijd goed besteed aan een nadere kennismaking en bijpraten met elkaar. Na de pauze kwamen Diana Jensma en Bodil Veenstra, wijkverpleegkundigen van Thuiszorg het Friese Land, aan het woord. Zij vertelden wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zorg en het belang van het houden van regie door de cliënt. Het tekort aan goed personeel in de zorg leidt er toe dat de juiste individuele zorg niet altijd direct beschikbaar is.
 
Tot slot kwam Mia Bonnema, coördinator van het project ANWB AutoMaatje Waadhoeke, aan het woord. Dit project is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek en tegen een kilometervergoeding in hun eigen auto vervoeren naar afspraken of familiebezoek.
 
Sieta Kuipers van De Skûle Welzijn sloot het informatieve programma af en bedankte alle sprekers voor hun bijdrage en Doarpshûs Nij Franjum voor de gastvrijheid. Ze was blij met zo’n grote opkomst en gaf aan dat er in het najaar een volgende informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd. Ideeën en suggesties daarvoor zijn van harte welkom.

Contact

(0518) 40 98 00

Wonen Noordwest Friesland
De Wissel 17
9076 PT Sint Annaparochie
meer...

Deel deze pagina: