Nieuws

Geslaagde bijeenkomst gemeenteraad Noardeast-Fryslân

29-03-2019 09:47:48

Op donderdagavond 28 maart jl. vond een zeer geslaagde bijeenkomst plaats met de nieuwe gemeenteraadsleden van gemeente Noardeast-Fryslân.

Op uitnodiging van Thús Wonen, Huurdersorganisatie De Bewonersraad en Wonen Noordwest Friesland kwam bijna de voltallige gemeenteraad van Noardeast-Fryslân bijeen in het kantoor van Thús Wonen te Dokkum. Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen, opende de avond en vertelde zeer geanimeerd over de visie, het werkgebied en actualiteiten waarmee corporaties te maken hebben. Begrippen als duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en passend toewijzen werden nader toegelicht.

Rein Hagenaars, directeur-bestuurder van Wonen Noordwest Friesland, sprak met passie over leefbaarheid en inspelen op de krimp, kwaliteit van bouwen en participatie. Ook bodemdaling door gas- en zoutwinning kwam aan de orde. Vanuit de zaal kwamen veel vragen over het werk, de visie en aanpak van woningcorporaties. Ook de samenwerking met gemeenten kwam aan de orde, een belangrijke samenwerkingspartner voor corporaties.

Vanuit Huurdersorganisatie De Bewonersraad kwam Anneke Broersma aan het woord. Zij vertelde over het werk en het belang van een goede huurdersvertegenwoordiging, om zo ook deze groep een stem te geven. Alle partijen benadrukten het belang van een goede onderlinge samenwerking.

Na het officiële programma werd onder het genot van een hapje en drankje nog nagesproken en nader kennis met elkaar gemaakt. Alle partijen gaven aan dat dit zeker een vervolg zal krijgen.

Deel deze pagina: