Nieuws

Cv-ketels van AGPO Ferroli

21-03-2019 16:03:22


Het consumentenprogramma Kassa besteedde zaterdag 16 maart 2019 aandacht aan cv-ketels van AGPO Ferroli, die mogelijk tot brandgevaar leiden.

Om welke toestellen gaat het?
De in het programma Kassa benoemde ketels betreft uit de volgende series toestellen:
• Agpo Econpact
• Agpo MegaDens
• Agpo Ultima
• Agpo MegaLux

Waardoor treedt dit probleem op?
Het probleem treedt alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Door de vervuiling kan de warmtewisselaar de warmte niet goed kwijt. De ketel dient elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden.

Wanneer is het laatste onderhoud uitgevoerd?
Onze onderhoudspartij Feenstra voert éénmaal in de twee jaar het onderhoud aan uw ketel uit. Na dit onderhoud voorziet Feenstra de ketel van een onderhoudsticker met een jaartal. Zijn zij bijvoorbeeld in 2018 bij u geweest voor het onderhoud, dan is de sticker voorzien van het jaartal 2018. Feenstra werkt volgens de laatste voorschriften van de fabrikant.

Laatste onderhoud meer dan twee jaar geleden?
Heeft u een onderhoudssticker van 2016 of ouder, dan is ouderhoud aan uw ketel in de afgelopen twee jaar niet uitgevoerd. Dit moet wel op korte termijn gebeuren. U kunt contact opnemen met Feenstra voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van dit onderhoud. Feenstra is te bereiken op telefoonnummer 088-8455000 of via ons onderhoudsnummer 0518-409811, optie 1.

Wat doet Wonen Noordwest Friesland voor u
Wonen Noordwest Friesland volgt de ontwikkelingen en adviezen over deze ketel en zal hier naar handelen. Wij hebben onderhoudspartij Feenstra gevraagd extra aandacht te besteden aan het uitvoeren van het onderhoud aan de ketels. Adressen waar het onderhoud niet tijdig is uitgevoerd, kunnen binnenkort van Wonen Noordwest Friesland een schrijven verwachten met het dringende verzoek om een afspraak te maken met Feenstra.

Onze branche organisatie Aedes heeft contact gehad met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de inspectie die onder meer toeziet op de veiligheid van consumentenproducten. De NVWA bekijkt nog of er naar aanleiding van de uitzending van Kassa vervolgstappen moeten worden genomen.

Nadere informatie en tips
Op de website van fabrikant Ferroli kunt u veelgestelde vragen en tips vinden, klik hier voor de link.

 

Deel deze pagina: